โปรโมชั่น Citi Personal Loan เดือนมกราคม 2023

สินเชื่อบุคคลซิตี้ อนุมัติไว ให้วงเงินสูงสุดถึง 2 ล้านบาทหรือ 5 เท่าของรายได้

สำหรับ Salaried (พนักงานประจำ) อัตราดอกเบี้ยพิเศษมอบให้พนักงานประจำทุกท่าน รวมถึง Non-Top Corp

  • รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษตามปกติ ต่ำสุด 9.99% ต่อปี
  • สำหรับ Self-employed (เจ้าของกิจการ)
  • รับอัตราดอกเบี้ยตามปกติ

ลูกค้าใหม่ที่สมัครสินเชื่อบุคคลซิตี้ผ่านช่องทางออนไลน์ และได้รับอนุมัติสินเชี่อบุคคลซิตี้ วงเงินสินเชื่อ 100,000 บาทขึ้นไป รับบัตรกำนัลโลตัส มูลค่าสูงสุด 5,000 บาท โดยมูลค่าบัตรกำนัลที่ลูกค้าจะได้รับขึ้นกับวงเงินสินเชื่อดังนี้

วงเงินอนุมัติ (บาท)

รับบัตรกำนัลโลตัส (บาท)

100,000 – 299,999

1,000

300,000 – 499,999

2,000
500,000 – 999,999

3,000
1,000,000 – 1,499,999

4,000

1,500,000 ขึ้นไป

5,000

สินเชื่อบุคคลซิตี้ อนุมัติไว ให้วงเงินสูงสุดถึง 2 ล้านบาทหรือ 5 เท่าของรายได้

ดอกเบี้ยต่ำสุด 9.99%* ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

พิเศษ! รับฟรีบัตรกำนัลโลตัสมูลค่าสูงสุด 5,000 บาท*

เงื่อนไขผู้สมัคร

– พนักงานประจำ รายได้ 30,000 บาทขึ้นไป

– เจ้าของกิจการที่มีการจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 1 ปี

1 – 31 ม.ค. 66

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าใหม่เท่านั้น