บัตรเครดิต Citi Royal Orchid Plus Preferred

บัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์  Citi Royal Orchid Plus Preferred

รายได้รวมต่อเดือนผู้สมัคร 50,000 บาทขึ้นไป

  • เหนือระดับสู่ที่สุดของการเดินทาง
  • รับไมล์สะสม
  • สะดวกสบายทั้งรถและห้องพัก
  • รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน : ต่อเดือน
  • ค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับบัตรเสริม : 2,000 บ./ปี
  • ค่าธรรมเนียมในการจ่ายช้ากว่ากำหนด : ค่าติดตาม: 225 บ./รอบบัญชี

รายละเอียด

  • เหนือระดับสู่ที่สุดของการเดินทาง

บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ ให้คุณสัมผัสที่สุดของการเดินทาง พร้อมให้คุณเลื่อนสู่สถานภาพบัตรทองรอยัล ออร์คิด พลัส ได้เร็วกว่าใคร เพื่อรับเอกสิทธิ์อีกขั้นในทุกการเดินทางเหนือใคร

  • รับไมล์สะสม

สิทธิพิเศษ! รับ 15,000 ไมล์สะสม สำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ ผ่านทางออนไลน์

  • สะดวกสบายทั้งรถและห้องพัก

รับบริการลีมูซีนจากบ้านถึงสนามบิน 2 ครั้งต่อปี และบริการห้องพักรับรอง Royal Silk Lounge ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ฟรี 2 ครั้งต่อปีปฏิทิน เมื่อแสดงบัตรโดยสารของสายการบินไทยสำหรับเส้นทางระหว่างประเทศ

อัตราดอกเบี้ยต่อเดือน 20.00%  ต่อปี
สูงสุด 20.00 % ต่อปี เริ่มคำนวณดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ธนาคารบันทึกรายการ

อัตราการผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ

10% ของยอดเงินรวมทั้งหมดตามใบแจ้งยอดในแต่ละเดือน หรือขั้นต่ำ 200 บาท แล้วแต่ยอดใดจะสูงกว่า

วงเงินสูงสุด

สูงสุด 5 เท่าของรายได้

วงเงินในการเบิกเงินสดล่วงหน้า

สูงสุด 100 % ของวงเงินบัตรเครดิต

บริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

เอกสิทธิ์ในการเลื่อนสถานภาพ สู่บัตรทองรอยัล ออร์คิด พลัส เร็วกว่าใคร สำหรับสมาชิกบัตรหลัก ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ 1 ล้านบาท ภายใน 1 รอบปีสมาชิกบัตรฯ + สะสมไมล์ 22,000 ไมล์จากการบินกับการบินไทย ในระยะเวลาเดียวกัน หรือ ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ 1 ล้านบาท ภายใน 1 รอบปีสมาชิกบัตรฯ + เดินทางระหว่างประเทศโดยการบินไทย 15 เที่ยวบินกับการบินไทย ในระยะเวลาเดียวกัน รับบริการลีมูซีนจากบ้านถึงสนามบิน 2 ครั้งต่อปี