บัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD

บัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD

รายได้รวมต่อเดือนผู้สมัคร 12,000 บาทขึ้นไป

บัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD 
สะดวกสบายกับบริการเบิกถอนเงินสดได้ทุกที่ ทุกเวลา
บริษัท บัตรกรุงไทย 
ประเภท : บัตรกดเงินสด
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ :

 • ฟรี ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด จากตู้ ATM ทุกแห่งทั่วประเทศ
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน ที่ธนาคารกรุงไทย และ KTC TOUCH ทุกสาขา
 • ชำระขั้นต่ำเพียง 3% ของยอดที่เรียกเก็บ แต่ไม่ต่ำกว่า 300 บาท*
สิทธิประโยชน์
 • รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 5 เท่า สำหรับการใช้จ่ายในหมวดร้านอาหาร หมวดท่องเที่ยว และหมวดการใช้จ่ายด้วยสกุลเงินต่างประเทศ สูงสุด 20,000 บาท/รอบบัญชี
 • รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 7 เท่า ในเดือนเกิด เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในหมวดร้านอาหาร ท่องเที่ยว
 • รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 2 เท่า สำหรับ ... - การใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในหมวดอื่นๆ
 • รับเครดิตเงินคืนเข้าบัตรฯ 2% ณ สถานีบริการน้ำมันเชลล์ทั่วประเทศ
 • ใหม่! รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 5 เท่า สำหรับการใช้จ่ายที่ Lazada, Shopee และ Rabbit LINE Pay สูงสุด 5,000 บาท/รอบบัญชี
 • ชื่นชอบการสะสมคะแนนแลกของรางวัล ต้องบัตรเครดิตซิตี้ รีวอร์ด
 • รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 5,000 คะแนน เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในหมวดร้านอาหาร หมวดท่องเที่ยว และหมวดการใช้จ่ายด้วยสกุลเงินต่างประเทศ ครบ 150,000 บาท/ไตรมาส
 • ฟรีบริการเลขาส่วนตัว ตลอด 24 ชั่วโมง
ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
 • ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าผิดนัด ค่าธรรมเนียมใดๆ : ต่ำสุด 20% ต่อปี ถึงสูดสุดไม่เกิน 28% ต่อปี
  • ดอกเบี้ย : สูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี
  • ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน : ตั้งแต่ 5% - 13% ต่อปี
 • ค่าอากรแสตมป์ : 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ (สูงสุดไม่เกินตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด)
 • ค่าตรวจสอบข้อมูลเครดิต
  • กรณีพบข้อมูล : 12 บาท/ครั้ง(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  • กรณีไม่พบข้อมูล : 5 บาท/ครั้ง(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • การผ่อนชำระสินเชื่อ : 3% ของยอดเงินคงค้างทั้งสิ้น แต่ไม่ต่ำกว่า 300 บาท
 • อัตราค่าธรรมเนียมการเบิกเงินกู้ : ไม่มี (เบิกถอนไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท/ครั้ง)
 • ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการแรกเข้า : ไม่มี
 • ค่าธรรมเนียมในการดำเนินงานรายปี : ไม่มี
 • ค่าปรับเช็คคืน ค่าปรับกรณีหักบัญชีไม่ได้ : ไม่มี
 • ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดการใช้จ่าย : ไม่มี
 • ค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบรายการ : ไม่มี
 • ค่าธรรมเนียมในการขอรหัสประจำตัวบัตรใหม่ทดแทนรหัสเดิม : 50 บาท/ครั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่กรณีหาย/ชำรุด : 100 บาท/บัตร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • ค่าติดตามทวงถามหนี้ค้างชำระ : 100 บาท/งวดค้างชำระ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ผู้มีรายได้ประจำ เช่น เจ้าหน้าที่บริษัท ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
 • สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • รายได้ขั้นต่ำ 12,000 บาท / เดือน ขึ้นไป
 • มีอายุงานในสถานที่ทำงานปัจจุบันอย่างน้อย 4 เดือน
 • เป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่มีอายุกิจการตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป และมีรายได้ขั้นต่ำ 30,000 บาทต่อเดือน มีโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก ที่บ้านหรือที่ทำงาน
เอกสารประกอบการสมัคร
พนักงานบริษัท / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ และสำเนาทะเบียนบ้าน
 • หนังสือรับรองเงินเดือน / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด (ฉบับจริง)
 • สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร / สถาบันการเงิน ที่เป็นบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีที่ต้องการโอนเงิน ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี (เฉพาะของผู้กู้เท่านั้น)
เจ้าของกิจการ / ประกอบธุรกิจส่วนตัว
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล หรือ ทะเบียนการค้า หรือ ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • สำเนาบัญชีธนาคารในนามส่วนตัวผู้กู้ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (เฉพาะบริษัท)
 • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีที่ต้องการโอนเงิน ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี (เฉพาะของผู้กู้เท่านั้น)

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

 • ผู้มีรายได้ประจำ เช่น เจ้าหน้าที่บริษัท ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
 • สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • รายได้ขั้นต่ำ 12,000 บาท / เดือน ขึ้นไป
 • มีอายุงานในสถานที่ทำงานปัจจุบันอย่างน้อย 4 เดือน
 • เป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่มีอายุกิจการตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป และมีรายได้ขั้นต่ำ 30,000 บาทต่อเดือน
 • มีโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก ที่บ้านหรือที่ทำงาน